Menu Zavřeno

Kontaktní zateplovací systémy ETICS - údržba sanace

Problematika biotického napadení vnějších kontaktních zateplovacích systémů ETICS

Se zvyšující se produkcí systémů ETICS nejen u nás v České republice, ale i ve světě. Roste počet zateplovacích systémů napadených biotickým vlivem.

Na fasádách se vyskytují plísně, řasy, mechy, nebo kombinace těchto organismů v podobě lišejníků.

K biotickému napadení dochází již po pár letech od provedení zateplení řádově mezi 5 až 10 lety užívání.

Problém napadení ETICS není jen estetickou záležitostí, zapříčiňuje také snížení funkčnosti fasády a ohrožení lidského zdraví. Zejména ve chvíli vniku spórů plísní do interiéru zateplených domů ve formě alergenů.

Nejvíce ohroženy jsou fasády orientované na sever, vyskytující se v blízkosti stromů a keřů.

ETICS je stále častěji využívaným způsobem zateplení, proto se jeho biotické napadení nazývá tzv. moderní nemocí fasád.

Napadení zateplovacích systémů plísněmi, řasami, mechy a jejich vzájemnou symbiózou – lišejníky.

Biotického napadení povrchové úpravy ETICS jsou důvody zapříčiňující výskyt mikroorganismů na fasádách. Kterými jsou zvýšená vlhkost v konstrukci , která společně s výživou, ve formě prachů či pylů. Tvoří ideální podmínky pro jejich růst a následné rozmnožování.

Dalšími faktory podporujícími růst mikroorganismů jsou nedostatek slunečního záření, zvětšování tloušťky tepelné izolace. Která způsobuje nedostatečné prohřátí povrchu fasády v jarních, podzimních a hlavně zimních měsících a udržuje tak vlhkost v konstrukci.

Důležitým aspektem bránícím zateplovací systém proti biotickému napadení je vhodně zvolený typ omítky.

Vlivem poměrně krátkého působení ETICS na trhu a době trvání prvních známek výskytu mikroorganismů na fasádách. Celá problematika týkající se biotického napadení stále velice aktuální téma.

Samotní výrobci jednotlivých materiálů zateplovacího systému ETICS deklarují odolnost vůči biotickým napadením.

Zatím nejsou k dispozici dostatečné důkazy potvrzující skutečnost, že materiály umí dlouhodobě odolávat napadení. Proto je žádoucí se touto problematikou i nadále zabývat.

Stále více moderními se stávají tzv. zelená města, kdy se velká města snaží o přidávání zeleně, především stromů a hustých keřů.

S přibývajícím počtem stromů v blízkosti domů roste také počet případů biotických napadení fasád.

Příčinám vzniku napadení se stále nevěnuje taková pozornost, jaká by měla!

Biotické napadení není jen problémem estetiky. Daleko vážnější problém nastává ve chvíli, kdy konstrukce přestává plnit svoji funkci zateplovacího systému.

Mikroorganismy na fasádě pronikají hlouběji do konstrukce. Rostou, rozmnožují se a vypouští škodlivé spóry do ovzduší, které jsou velkým problém.

Hlavně po zdravotní stránce.

Od roku 2000 se kontaktní zateplovací systém stal běžnou součástí staveb. To jak novostaveb, tak zejména revitalizací obvodových plášťů starších budov.

Vnější kontaktní zateplovací systém, který je mezinárodně označován pod zkratkou ETICS External Thermal Insulation Composite System. Je nejen v České republice jednou z nejrozšířenějších technologií zlepšující tepelně technické vlastnosti budov.

Jedná se o stavební výrobek, složený z přesně definovaných jednotlivých komponentů. Tloušťky tepelné izolace, lepicí hmoty, správně zvolené povrchové úpravy, kotevních prvků, počet i umístění hmoždinek. Či samotné řešení detailů dle definice a technického listu.

Skladba zateplení sestává zvíce vrstev bez uplatnění vzduchové dutiny, přičemž všechny vrstvy jsou ve vzájemném kontaktu.

Údržba a sanace ETICS Více informací….

 

Fasáda napadená řasami a houbou se uvedenými postupy očistí a ochrání.


Předpokladem je, že omítka je jinak v dobrém stavu. To znamená, že je prakticky bez trhlin a nemá dutá místa. Jak již víme, účinky opatření mají jen omezenou dobu účinnosti.

 

Ochranné prostředky musí být rozpustné ve vodě. To je hlavní důvod, proč se postupně časem vymývají.


Doba účinku je velmi silně závislá na povětrnostních podmínkách působících na fasádu. Na množství přidaných aditiv a jejich vlastností a nemůže být předem s potřebnou přesností odhadnuta.

 

Všechna opatření tudíž musí zabránit nárůstu za těch nejnepříznivějších podmínek a to po dobu nejméně 8 -10 let.

 

Při obnoveném porostu musí být všechna opatření opakována.