Menu Zavřeno

Opravy dilatačních spár panelových domů

Těsnění ve spárách už není to co bývalo a  do domu Vám zatéká? Tedy potřebujete opravu dilatačních spár.


 • Opravy dilatačních spár panelových domů

 • Opravy dilatací panelů, prasklin zdiva, rámů oken a podparapetů

 • Ochrana před zatékáním a povětrnostními vlivy

 • Možné hnízdění vos, sršní, ptactva a hmyzu

 • Zabraňte poškození tepelné izolace obvodového pláště budovy

 • Zaslepení odvětrání


Základ technologie:

 • Odstranění nesoudržných částí ( staré výplně )
 • Penetrace podkladu pro pevný a stabilní spoj
 • Nanesení kompatibilní vrstvy tmelu
 • Vyhlazení

Zdivo stále pracuje v důsledku změn okolních teplot a při aplikaci slabé vrstvy dochází k deformaci a následným prasklinám


Cena těchto prací je závislá na použité technologii

SIKA Sikaflex Construction tmel na bázi polyuretanu od 199,-Kč/bm. Maximální odolnost proti povětrnostním vlivům a UV zářením se zárukou


Akrylový tmel od 130,-Kč/bm

Tato technologie je zastaralá a nedoporučujeme její aplikaci

Používá se před zateplením pláště budovy, tak aby se zamezilo tepelným unikům a srážení vody, ke kterému dochází při úniku tepla mezi spárami v panelech


 • Oprava dilatačních spár panelových domů

 • Opravy panelových spár

 • Izolace dilatačních spár a obvodu pláště budovy

 • Utěsnění dilatačních spár

 • Opravy spár panelových domů

 • Těsnění dilatačních spár

 • Tmelení spár panelových domů

 • Oprava spár mezi panely

 • Zaslepení odvětrání pod střechou

 • Oprava spár

 • Tmelení spár

 • Dilatační spáry

 • Opravy dilatačních spár

Opravy dilatačních spár