+420 737 769 329
petrkult@seznam.cz
Červený Kostelec
Královéhradecký kraj

Péče o stromy

Péče o stromy

Dovolte, abychom Vám nabídli naše služby v péči o dřeviny- stromy bez rizik

V tomto oboru máme dlouholeté zkušenosti a vlastníme potřebné vybavení pro práci na stromech.


Návrh ošetření

 • Bezpečnostní řez

 • Redukční řez

 • Zdravotní řez

 • Hlavový řez

   


Kácení stromů:

 • Vyžínání keřů a náletových dřevin.
 • Práce na stromech
 • Stromolezecké práce

Charakteristika posouzení stavu stromů:

Fyziologická vitalita

 • Charakterizuje strom z hlediska jeho fyziologické aktivity. Hodnotí se parametry ukazující na jeho životaschopnost
 • Schopnost reagovat na vlivy prostředí a bránit se napadení patogenními organismy

  Zdravotní stav

 • Zhodnocením stavu stromu z hlediska narušení jeho kořenového systému, kmene a větví.
 • Jako narušení se chápe přítomnost růstových defektů (např. tlakových vidlic), zjištěná mechanická poškození (rány, stržená kůra apod.)

  Provozní bezpečnost

 • Provozní bezpečnost je determinovaná především biomechanickou složkou vitality dřevin.
 • Ta udává u odolnost vůči rozlomení, vyvrácení či jiné destrukci.
 • Sleduje množství, typy a míru defektů či podmínek, které vytvářejí predispozice k tomuto selhání.
 • Zamezení potenciálního či bezprostředního ohrožení majetku, zdraví či života osob.

  Cíl dopadu

 • Hodnotí intenzitu provozu na stanovišti a možnost ublížení na zdraví nebo poškození majetku v dopadovém prostoru stromu.
 • Nehodnotí provozní bezpečnost stromu, ale pouze stanoviště.

  Perspektiva stromu

 •  Perspektiva dřeviny na lokalitě je souhrnná hodnota vyjadřující životnost a délku uplatnění stromu z pěstebního hlediska.

  Biomechanická vitalita

 • Popisuje významné anomálie či defekty, které mohou být  zásadní z hlediska snížení biomechanických vlastností dřeviny, nebo pro upřesnění stavu dřeviny a určení způsobu jejího ošetření.
 • Zejména růstové defekty, infekce, dutiny a různá mechanická poškození, suché větve či nepravidelný tvar koruny

Péče o stromy - Kaceni stromu po castech (4)Péče o stromy - odlehceni vetve