Menu Zavřeno

Čištění mytí fasád střech

  • Čištění fasádních a střešních povrchů.

  • Odstranění organického a atmosférického znečištění z fasád a střech.

  • Likvidace plísní, řas, mechů, lišejníků z fasád a střech

  • Ochrana fasád a střech

   Nejedná se o nic závažného nežli ochránit líc fasádního systému ETICS před degradací zateplovacího systému a vlastníky nemovitostí před inhalací spór mikroorganismů které vedou k mnoha alergickým onemocněním!

   1. Stačí použít správné prostředky ve správný čas, za příznivého počasí, tak aby došlo k likvidaci všech mikroorganismů na fasádě!
   2. Odstraníme zelený povlak řasy a plísně na fasádě vašeho domu!
   3. Vyčistíme fasádu šetrně bez poškození vysokotlakým čističem WAP!
   4. Po důkladném vyčištění fasády aplikujeme fungicidní prostředekimpregnaci fasády, který zamezí dalšímu možnému růstu mikroorganismů plísní, řas, mechů a lišejníků na řadu let!

   Čištění fasád realizujeme především pro majitelé nemovitostí zateplených domů a správce SVJ bytových domů kterým již na fasádě hojně řádí plísně a řasy!

   Mohou nastat situace kdy majitelé nemovitostí tyto skutečnosti ignorují a následkem těchto skutečností dojde k nevratnému poškození zateplení pláště budovy při kterém vznikají trhliny a dochází k odvětrání zateplení a celkovému poškození fasádního systému!

   Dokážeme odstranit mikroorganismy z Vaší fasády, ale bohužel nedokážeme zachránit již poškozené zateplení pláště budovy – vznik trhlin, zatékání do fasádytvorba plísně v obytných místnostech.

   INVESTICE do regenerace fasády nebo fasádních nátěru jsou minimálně 4x finančně náročnější nežli včasná likvidace a ochrana před tvorbou plísní, řas, mechů a lišejníků na fasádě Vaší nemovitosti!

   Každý materiál má svoji životnost, tento fakt nelze ignorovat!

   Čištění mytí fasád střech

   Plísně na fasádě

   V prvních momentech, kdy si všimneme znehodnocení fasád plísní, je estetická stránka. Ihned po takovém zjištění bychom se měli začít zabývat příčinou vzniku plísní.

   Pokud se problém odkládá, případně neřeší, dochází k rostoucímu působení odpadních látek metabolických přeměn na povrch ETICS.

   Plísně postupně začínají zarůstat do štěrbin mezi materiály, převážně do spár desek izolačních materiálů, kde způsobují objemové změny materiálu a tím i degradaci vrchní vrstvy kontaktního systému ETICS.

   Zateplovací systém se dále začne stále více otevírat a umožňuje tak přístup dalším mikroorganismům do materiálu. Z povrchu fasád, kde probíhá k postupnému rozmnožování plísní, se volně uvolňují spóry, které se dostávají ve velkém množství dál do ovzduší.

   Spóry se při větrání nemovitosti mohou dostat i do vnitřního prostředí bytových jednotek a domů. Proto výskyt osob, které jsou citlivé k alergiím na spóry, je pobyt v tomto prostředí nepřípustný.

   Plísně na fasádě
   Plísně na fasádě

   Řasy na fasádě

   Řasy na fasádě
   Řasy na fasádě

   Řasy se nejčastěji vyskytují na povrchu vnějšího líce zděných konstrukcí. Potřebují pro svůj život vzdušnou vlhkost, dostatek světla a minerálních látek.

   U kontaktních zateplovacích systémů zvlášť náchylná oblast nadokenních překladů, říms, balkóny, lodžie, parapety oken, odtud se pak šíří na další místa.

   Na těchto místech je také často viděna čerň. Příčinou růstu řas nad okenními překlady je zpravidla proudění vnitřního vlhkého a teplého vzduchu při větrání a jeho následná kondenzace na chladném povrchu.

   Předejít potenciální nákaze řasou na fasádě je téměř nemožné, protože výtrusy řas se přenáší vzduchem a jsou proto prakticky všudypřítomné. Stejně jako u výskytu plísně na fasádách, tak i výskyt řas je v současnosti větším problémem, než tomu bylo dříve.

   Případně i špatně zvolený druh použité omítky může zvyšovat pravděpodobnost výskytu řas na fasádách.

   Dalšími činiteli ovlivňující množení řas jsou:

   • Rostliny a stromy vyskytující se vbezprostřední blízkosti fasády
   • Vodní plochy vyskytující se v blízkosti fasády
   • Častá inverze
   • Vlhčí mikroklima
   • Poloha ve vyšších nadmořských výškách

   Ideálním řešením je eliminovat všechny výše zmíněné faktory, výskytů řas. Zkušená stavební firma pak vybere kvalitní silikonový nátěr, který omezí výskyt řas.

   Mechy na fasádě

   Lze konstatovat, že mechy a plísně se objevují již přibližně po 5 letech po realizaci nového zateplovacího systému a to především na severních stranách domů s omítkami na akrylátové bázi.

   K jejich výskytu, následnému růstu a rozmnožování, bezprostředně potřebují určitý obsah vody.

   Více náchylná na napadení jsou místa zastíněná stromy nebo vedlejší stavbou, a to z důvodu omezeného přístupu slunečního záření na nakažené místo –slunce povrchy nevysuší, a proto se nemohou projevit ani dezinfekční účinky záření.

   Mechy na fasádě
   Mechy na fasádě

   Lišejníky na fasádě

   Lišejníky na fasád
   Lišejníky na fasádě

   Tvorba lišejníků na fasádách zateplovacích budov má stejný důvod jako u hub, řas a mechů – vhodné klimatické podmínky, vlhké prostředí, nedostatek světla, případně v přímé blízkosti vyskytující se budova, vysoký porost či stromy.

   Nejvíce tento problém vzniká na severní a západní straně fasády.

   Ze zdravotního hlediska i lišejníky způsobují alergická onemocnění, a proto je dobré se jich co nejdříve zbavit.

   Dochází také k postupnému znehodnocování fasády: lišejník narušuje strukturu fasádního líce.

   Začnou vznikat mikropraskliny, které se postupem času (přibližně 12 až 14 let) zvětšují.

   Proto není prakticky možné odstranění lišejníků z fasády po přibližně 12 až 14 letech bez nutnosti nátěru.