Menu Zavřeno
Kácení rizikových stromů

Kácení rizikových stromů ve stižených podmínkách

Káceni rizikových stromů u domů vysokého napětí apod.

Kácení rizikových stromů

Extrémní kácení stromů

Rizikové pokáceni stromu ve stižených podmínkách

Péče o stromy rostoucí mimo les

  • Pokud vlastníte strom, který ohrožuje Vaše zdraví nebo majetek, můžeme Vám pomoci.
  • Zamezení potenciálního či bezprostředního ohrožení majetku, zdraví, života osob.
    Cena kácení stromů – závisí na mnoha faktorech:
  • Technický stav stromu (narušená stabilita, dutiny, tlakové větvení, suché, zlomené nebo jinak poškozené větvení)
  • Výška stromu – omezení v okolí stromu (elektrické – telefoní vedení, budovy, ploty, pozemní komunikace, apod.)

Než se určí cena zásahu je zapotřebí zhodnotit stav stromu:

  • Pošlete fotografie, popište kritická místa (dráty el. vedení, plot, dům, garáž apod.)
  • Po dohodě naložíme vhodné nářadí – vyrazíme za Vámi.
  • Zavolejte, My přijedeme –  sdělíme Vám reálnou cenu prací.
  • Snažíme se vždy najít finančně nenáročnou variantu s ohledem na bezpečnost.

Kácení stromů klasické:
Realizujeme tam, kde to podmínky s ohledem na bezpečnost dovolují.

Postupné pokácení stromu v omezeném prostoru:
Je náročný způsob kácení, při němž je používána horolezecká technika.

Kácení rizikových stromů probíhá s ohledem – velikost koruny stromu, okolní prostor.

Části stromu se nechávají spadnout do volného prostoru pod strom, nebo celý strom kácíme po menších částech či jednotlivých větvích, jenž jsou uvazovány na lano.

Postupné pokácení rizikových stromu z vysokozdvižné plošiny:
Používáme především v případech, kdy je strom určený ke kácení natolik staticky narušen, že jej nelze bez rizika škody či újmy na zdraví pokácet.

Kácení rizikových stromů s asistencí jeřábu:
Jedná se poměrně rychlý způsob káceni. Obzvláště v případech, kdy je kácen větší strom a jeho části by mohly ohrozit okolí.

Kácení stromu je tak mnohem bezpečnější a rychlejší. Jednotlivé části stromu se postupně uvazují a odřezávají, rameno jeřábu je bezpečně přemisťuje nad veškerými překážkami. Tento krok se opakuje dokud není strom zcela pokácen.