Menu Zavřeno

Kácení rizikových stromů rizikové káceni ve stížených podmínkách

Káceni rizikových stromů u domů vysokého napětí apod.

Kácení rizikových stromů

Extrémní kácení stromů

Rizikové pokáceni stromu ve stižených podmínkách

Péče o stromy rostoucí mimo les


 • Pokud vlastníte strom, který ohrožuje Vaše zdraví a majetek, můžeme Vám pomoci.
 • Zamezení potenciálního či bezprostředního ohrožení majetku, zdraví a života osob.
  Cena kácení stromů je závislá na mnoha faktorech:
 • Technický stav stromu (narušená stabilita, dutiny, tlakové větvení, suché, zlomené a jinak poškozené větvení)
 • Výška stromu a omezení v okolí stromu (elektrické a telefoní vedení, budovy, ploty, pozemní komunikace, apod.)

Než se určí cena zásahu je zapotřebí zhodnotit stav stromu:

 • Pošlete fotografie a popište kritická místa (dráty el. vedení, plot, dům, garáž apod.)
 • Po dohodě naložíme vhodné nářadí a vyrazíme za Vámi.
 • Zavolejte, My přijedeme a sdělíme Vám reálnou cenu prací.
 • Snažíme se vždy najít finančně nenáročnou variantu s ohledem na bezpečnost.

Kácení stromů klasické:
Realizujeme tam, kde to podmínky s ohledem na bezpečnost dovolují.

Postupné pokácení stromu v omezeném prostoru:
Je náročný způsob kácení, při němž se používá horolezecké techniky.

Kácení rizikových stromů probíhá s ohledem na velikost okolního prostoru.

Části stromu se nechávají spadnout do volného prostoru pod strom, nebo se celý strom kácí po menších částech či jednotlivých větvích, jenž jsou uvazovány na lano.

Postupné pokácení stromu z vysokozdvižné plošiny:
Používáme především v případech, kdy je strom určený ke kácení natolik staticky narušen, že jej nelze bez rizika škody či újmy na zdraví pokácet.

Kácení rizikových stromů s asistencí jeřábu:
Je poměrně rychlý způsob káceni. Obzvláště v případech, kdy se kácí větší strom a jeho části by mohly ohrozit okolí.

Kácení stromu je tak mnohem bezpečnější a rychlejší. Jednotlivé části stromu se postupně uvazují a odřezávají, rameno jeřábu je bezpečně přemisťuje nad veškerými překážkami. Tento krok se opakuje dokud není strom zcela pokácen.

Kácení stromů se realizuje od 1.11. do 31.3 roku následujícího v době vegetačního klidu, ve kterém se růst a jiné životní funkce v přírodě zpomalují až zastavují.

 • Strom který má ve výšce 130cm nad zemí obvod menší než 80cm, smí být pokácen bez povolení.
 • Povolení vydává příslušný orgán životního prostředí.
 • Výjimkou je strom který bezprostředně ohrožuje životy a zdraví obyvatel nebo jejích majetek.
 • Ovocné dřeviny je možné kácet bez povolení, celoročně.
Kácení rizikových stromů rizikové pokáceni stromu ve stižených podmínkách extrémní kácení stromů