Menu Zavřeno

Opravy tmelení dilatačních spár panelových domů

Těsnění ve spárách už není to co bývalo a do domu Vám zatéká? Tedy potřebujete opravu dilatačních spár.
________________________________________

   Oprava dilatací panelů, prasklin zdiva, rámů oken a podparapetů

   Ochrana před zatékáním a povětrnostními vlivy, možné hnízdění vos, sršní, ptactva a hmyzu

   Zabraňte poškození tepelné izolace obvodového pláště budovy

    ________________________________________
    Základ technologie:

    1. Odstranění nesoudržných částí ( staré výplně )
    2. Penetrace panelu pro pevný a stabilní spoj
    3. Nanesení kompatibilní vrstvy tmelu
    4. Vyhlazení

    Zdivo stále pracuje v důsledku změn okolních teplot a při aplikaci slabé vrstvy dochází k deformaci a následným prasklinám
    ________________________________________
    Cena těchto prací je závislá na použité technologii

    SIKA Sikaflex Construction tmel na bázi polyuretanu od 199,-Kč/bm. Maximální odolnost proti povětrnostním vlivům a UV zářením se zárukou! od 60 měsíců

    ________________________________________
    Akrylový tmel od 130,-Kč/bm
    Tato technologie je zastaralá a nedoporučujeme její aplikaci!
    Používá se před zateplením pláště budovy, tak aby se zamezilo tepelným unikům a srážení vody, ke kterému dochází při úniku tepla mezi spárami v panelech
    ________________________________________

    Oprava dilatačních spár panelových domů

    Opravy panelových spár

    Izolace dilatačních spár a obvodu pláště budovy

    Utěsnění dilatačních spár

    Opravy spár panelových domů

    Těsnění dilatačních spár

    Tmelení spár panelových domů

    Oprava spár mezi panely

    Zaslepení odvětrání pod střechou

    Oprava spár

    Tmelení spár

    Dilatační spáry

    Oprava izolace tmelení dilatačních spár panelových domů