Menu Zavřeno

Průmyslový úklid - tryskání suchým ledem - průmyslové čištění a úklidové práce ve výškách

Průmyslový úklid – průmyslové čištění a úklidové práce ve výškách

 • Průmyslový úklid
 • Průmyslové čištění
 • Úklidové práce ve výškách
 • Úklid průmyslových objektů
 • Úklid průmyslových a výrobních hal
 • Úklid komerčních prostor
 • Čištění výrobních linek
 • Čištění technologií
 • Tryskání suchým ledem

Vysávání konstrukcí čištění a odstraňovaní prachu v provozech

 • Průmyslové čištění stropů, stěn, opláštění, oken a světlíků ve výrobních halách, dílnách  a skladech.
 • Také čistíme veškeré technické a technologické instalace a rozvody na stěnách a ve výškách.
 • Čištění rozvodů vzduchotechniky, vody, plynu, elektroinstalací, tlakového vzduchu, topení včetně topných těles.
 • Čištění výrobních linek
 • Čistíme veškeré elektrorozvody, osvětlení a elektrorozvaděče, mostové jeřáby i jejich jeřábové dráhy, ocelové konstrukce, příhradové vazníky i betonové stavební prvky.
 • Ve výrobních halách a skladech čistíme také výrobní technologie a stroje, nejrůznější dopravníky, zásobníky, protipožární rozvody a mnohé další…
 • Úklidové práce v rámci zajištění a předejití výbušnosti prachu s ohledem na bezpečnost
 • Automobilový průmysl
 • Gumárenský průmysl
 • Strojní průmysl
 • Textilní průmysl
 • Zdravotnický průmysl
 • Potravinářský průmysl
 • Betonářský průmysl
 • Průmyslový úklid – čištění a tryskání suchým ledem

Každoročně uklidíme přes 60 000 Bm rozvodů vzduchotechniky, vody, plynu, elektroinstalací, tlakového vzduchu, osvětlení apod.